Opel Automobile GmbH vynaloží patřičné úsilí na zajištění toho, aby obsah této stránky byl správný a aktuální, ale nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv nároky či ztráty vyplývající ze spoléhání se na obsah této stránky. Některé informace na této stránce mohou být nesprávné v důsledku změn u výrobku, které se mohly od jeho uvedení na trh objevit. Výsledky testů jednotlivých telefonů závisí na verzi softwaru a vozidlu, které bylo k testování použito. Různé verze softwaru nebo roky výroby mohou kompatibilitu ovlivnit.