Obnova vozidel na konci životnosti - Opel Česká republika

Koncepce obnovy společnosti Opel

Pro váš vysloužilý Opel

Demontáž vozidel na konci životnosti, sešrotování a recyklace

Odvoz

Poslední majitel odveze vysloužilý vůz k jednomu z našich smluvních partnerů pro zpětný odběr. Po překontrolování vozidla náš partner pro zpětný odběr vydá požadované potvrzení o likvidaci.

Demontáž vozidel na konci životnosti, sešrotování a recyklace

Předběžná příprava a odstranění nečistot

Ze všeho nejdřív se vyndá baterie a neutralizují se airbagy. Náš partner pro zpětný odběr poté z vysloužilého automobilu odčerpá veškeré palivo a další provozní kapaliny. Mezi ně patří motorový olej, převodový olej, brzdová kapalina, chladicí kapalina a chladivo klimatizace.

Demontáž vozidel na konci životnosti, sešrotování a recyklace

Demontáž

Dalším krokem je demontáž součástí a systémů, aby se tyto mohly prodat jako použité díly nebo se využít jako základ pro další výrobu dílů. Pokud je to ekonomicky realizovatelné, materiály jako plasty a sklo se odeberou k recyklaci.

Demontáž vozidel na konci životnosti, sešrotování a recyklace

Uskladnění

Materiály nebezpečné pro životní prostředí se shromáždí a později odešlou do specializovaných zpracovatelských společností k obnově či likvidaci.

Demontáž vozidel na konci životnosti, sešrotování a recyklace

Sešrotování

Předpřipravené vraky se přesunou ke šrotovačce, která vysloužilý automobil rozkouskuje a vzniklý materiál roztřídí na různé úlomky k další recyklaci či obnově.

Demontáž vozidel na konci životnosti, sešrotování a recyklace

Zpracování po sešrotování

Tyto rozkouskované úlomky materiálů ze šrotovačky se dále zpracovávají pomocí různých technologií (magnet, vířivý proud, flotace), abychom získali úlomky materiálů, které lze využít jako cenné druhotné suroviny.

Demontáž vozidel na konci životnosti, sešrotování a recyklace

Recyklace/Opětné využití/Skládka

Materiál ze šrotovacího zařízení a materiál ze zařízení užívajících technologie navazující na šrotování lze znovu použít (např. jako náhrada za uhlí ve spalovacích pecích nebo jako odvodňovací složka při odkalování) nebo využít ve stavebním průmyslu. Tento proces umožňuje opětovné využití 85% vozidla a dramaticky snižuje zbývající odpad na skládkách.