OCHRANNÁ ZNÁMKA A AUTORSKÁ PRÁVA.

Autorské právo

Copyright 2009 Adam Opel GmbH se sídlem v Rüsselsheimu, Německo. Veškerá práva vyhrazena. Všechny textu, obrázky, grafika, animace, videa, hudba a další materiály na této stránce jsou předmětem autorského práva a dalších práv intelektuálního vlatnictví  společnosti Adam Opel GmbH. Tyto materiály nesmějí  být reprodukovány, distribuovány, modifikovány nebo přeposílány na jiné webové stránky bez výslovného písemnécho svolení společnosti Adam Opel GmbH.

Ochranná známka

Známky, objevující se na této webové stránce, k nimž patří, aniž by si následující výčet dělal nárok na úplnost, Adam Opel GmbH se sídlem v Rüsselsheimu, Německo, a Vauxhall se sídlem v Lutonu, Velká Británie, a jejich příslušná loga, symboly, hesla a názvy modelů vozidel a návrhy karosérií, jsou ochrannýmmi známkami a/nebo servisními značkami společnosti General Motors, jejích poboček, přidružených společností nebo poskytovatelů licence.