Recyklace pneumatik

Recyklace pneumatik

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 38 a násl. ve spojení s vyhláškou č. 237/2002 Sb. a č. 248/2015 Sb. ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru.


Použité pneumatiky můžete jako koneční uživatelé bezplatně bez ohledu na výrobní značku odevzdat v rámci našeho individuálního systému v místech zpětného odběru u našich partnerů http://pneumatiky.zpetnyodber.eu/

Na internetových stránkách http://iris.mzp.cz/Aplikace/aba.nsf je naše společnost zapsána v Seznamu povinných osob.