Contents inside this Slide Collection are only authorable inside of this page.

You must add a Slide component for each slide that you want within a Multimedia Scroller on this template first.

After adding a Slide component, you can then add additional components to the parsys of the Slide component.


R 4.0 INTELLILINK®

Systém R 4.0 IntelliLink obsahuje následující funkce:

  • 7” barevný dotykový displej
  • Kompatibilita s Apple CarPlay™1 a Android Auto™2
  • Bluetooth® pro telefonování hands-free, streamování hudby a přístup k telefonnímu seznamu3
  • Funkce autorádia AM/FM
  • Promítání fotografií a videa přes USB3

 

1Apple CarPlay a Apple jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Inc.

2Android je registrovaná obchodní známka společnosti Google Inc.

3Pouze s kompatibilními zařízeními.