PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.

Všechny naše vozy mají sytsémy pro příjem/přenos radiového signálu, které spadají pod nařízení 1999/5/EU nebo 2014/53/EU. Výrobce těchto zařízení deklaruje shodu s nařízením 1999/5/EU nebo 2014/53/EU.

Doplnění k návodu k obsluze