Vyplňte detaily o Vás

*Povinná pole

Vyberte si svého dealera


  • Vyhledávat podle

  • 0 Vyhledaný dealer

   • i Dealer name (0 unit)
    Dealer address

   Specifikujte nám svůj vůz

   1. VIN můžete najít v technickém průkazu od vozidla, např. W0L0XCE75A4189314

   Požadovaný termín servisu:

   Požadovaný termín dokončení servisu:

   Specifikujte nám požadovaný servis

   1. Typ servisu
   2. Náhradní vozidlo

   1 tato služba může být zpoplatněna

    

   Vaše soukromí

   Vaše osobní údaje budou zpracovávány určenými zpracovateli jak je popsané v dokumentu Ochrana osobních údajů. Pro více informací o vašich právech na ochranu osobních údajů a kontaktních místech klikněte zde.

    

   Zůstaňte v kontaktu (nepovinné)

    

   Chci dostávat více informací o produktech a službách prostřednictvím

   a výběrem alespoň jednoho kanálu souhlasím se zpracováním s tím spojených dat , jako je uvedené v dokumentu dokumente Prohlášení o souhlasu.

   Mám právo zrušit kdykoliv svůj souhlas (více informací naleznete zde). Zrušení souhlasu neovlivňuje zákonně zpracování dat na základě souhlasu daného před jeho zrušením.

   Prosím opravte zvýrazněná pole a zkuste to znovu.

   Close

   Prohlášení o souhlasu

    

   Souhlasím s tím, ze moje osobní údaje spojené s informacemi, které jsem poskytl jako součást tohoto požadavku , budou spracované pro personalizovaný marketing a průzkum trhu společností Opel Southeast Europe Automotive Distribution Ltd., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, 140 00 a Opel Automobile GmbH (Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Německo) jako správcem.

    

   Zpracování dat je založeno na souhlasu, který zde deklaruji (Čl. 6, odstavec 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)).Mé údaje budou zpracovávány a sdíleny pro níže uvedené účely s následujícími příjemci:

    

   Údaje / Účely / Příjemci

    

   1. 

   - Údaje: Identifikace a kontaktní údaje (např. jméno, email, tel.č.) a související informace vámi poskytnuté (např. jako části spojené s tímto požadavkem)

   - Účely: Služby zákazníkům: Např. pozvánky na akce, informace o technických aktualizacích souvisejících s mým vozem/vozem o který mám zájem nebo jiným modelem, upozornění na prohlídky / údržbu / servisní zásahy nebo asistenční služby.

   Informování zákazníků: Kontaktování v oblasti nabídek nových a ojetých vozidel, finanční a leasingové nabídky, servisní nabídky prodejců Opel, ukončení leasingové nebo finanční smlouvy, informace o úpravě zajištění kvality služeb mého vozu

   Reklamní účely: Individuální nebo obecné nabídky produktů a služeb

   Výzkumy spokojenosti zákazníků: Kontakt po koupi / servisním zásahu, např. průzkum spokojenosti s vozem / servisním zásahem u prodejce Opel

   - Příjemci: Opel Automobile GmbH a Opel Southeast Europe Automotive Distribution Ltd., sdílí mé osobní údaje s příslušnými zpracovateli např. dodavateli IT služeb, dodavateli průzkumů a dodavateli marketingových služeb.

   Opel Automobile GmbH a a Opel Southeast Europe Automotive Distribution Ltd. také sdílí mé osobní údaje s poskytovatelem IT služeb : (GM Holdings LLC, Michigan, USA) který má sídlo mimo Evropský ekonomický prostor (EEA), a tudíž v zemi bez adekvátního stupně ochrany dat. Evropská komise pro tyto případy nestanovuje podmínky, avšak pro tento případ byly nastaveny bezpečnostní parametry shodné s příslušnými standardními smluvními doložkami EU (EU SCC). V případě potřeby získáte kopii na : privacyrights@opel.com.

    

    

   Souhlasím s tím, že Opel Southeast Europe Automotive Distribution Ltd a Opel Automobile GmbH budou používat mé výše uvedené osobní údaje, aby byla zajištěna přesná identifikace, aby mi byly poskytnuty ty nejlepší služby a zkušenosti, a aby se zabránilo případným nesrovnalostem ohledně uvedených účelů (služby zákazníkům, informace pro zákazníky, reklama a výzkumy spokojenosti). Tyto strany používají obchodní pravidla pro shromažďování a slučování procesů, aby zjistily potenciální shody mezi dvěma nebo více záznamy pocházejícími z různých zdrojů a systémů, zejména prostřednictvím on-line požadavků vznesených společnosti Opel, účasti v marketingových akcích Opel, využití myOpel, a zajistí vytvoření unikátního aktualizovaného profilu zákazníka.

    

   Moje osobní údaje budou uložené po dobu 3 let od posledního kontaktu mým prodejcem Opel nebo jednou z výše uvedených společností.

    

   Zpracování dat je založeno na souhlasu, který zde deklaruji (Čl. 6, odstavec 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)), navíc s převodem dat do země mimo Evropský ekonomický prostor, v souladu s čl 49 (1) (a) GDPR applies

    

   Jsem obeznámen s mými právy v souvislosti s ochranou osobních údajů a s kontakty jak je popsané v dokumentu Ochrana osobních údajů a politika správy Cookies.

   Close

   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ

    

    

   Informace o zpracování osobních údajů

    

   Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely administrace a pro splňění vašich požadavků společností Opel Southeast Europe Automotive Distribution Ltd., organizační složka – Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 00. a společností Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Germany a v případě potřeby vaším vybraným Opel Partnerem jako správcem, jako je uvedené níže:

    

   Zpracování dat se řídí čl. 6 (1) (b) GDPR.

    

   Jako správci budeme vaše údaje zpravovávat takto:

    

   Údaje / Účel(y) (povinné údajě jsou označené *)

    

   1. Identifikace a kontaktní údaje

   - Údaje: Jméno*, e-mail *; tel. číslo, poštovní adresa (* pokud je k dispozici)

   - Účel(y): Kontaktování , komunikace, splnění požadavku, Žádost/zrušení Newsletteru

    

   2.

   - Údaje: Detaily modelu, o který máte zájem *

   - Účel(y): Vyřízení požadavku

    

   3.

   - Údaje: Vybraný Opel Partner*

   - Účel(y): Vyřízení požadavku

    

   4.

   - Údaje: Leasingová/úvěrová úroková míra (* pokud je k dispozici)

   - Účel(y): Vyřízení požadavku

    

   5.

   - Údaje: Detaily současného vozidla *, VIN*, Datum registrace, Registrační čísla /EČ, ujeté km, datum a čas prevzetí vozu a vrácení vozu, typ služby*, zapůjčení vozidla

   - Účel(y): Vyřízení servisního požadavku

    

   6.

   - Údaje: Druh požadavku

   - Účel(y): Vyřízení požadavku kontaktování

    

   Informace označené * v seznamu výše jsou povinné, Je proto nezbytné je poskytnout. Pokud údaje neposkytnete, nemůžeme váš požadavek vyřídit.

    

   Výše uvedené údaje budou uložené po dobu 3 let od posledního kontaktu mým prodejcem OPEL nebo jednou z uvedených společností.

    

   Příjemci

    

   Vaš údaje budou zpracovávány a sdíleny pro níže uvedené účely s následujícími příjemci:

    

   Údaje / Účel(y) / Příjemci

    

   1. Identifikace a kontaktní údaje

   - Údaje: např. jméno, email, tel.č., poštovní adresa(* pokud je k dispozici).

   - Účel(y): Vyřízení požadavku

   - Příjemci: Opel Automobile GmbH a Opel Southeast Europe Automotive Distribution,Ltd na Olbrachtova 2006/9, praha 4, 140 00 bude sdílet vaše osobní údaje s příslušnými zpracovateli pro podporu administrace a vyjmenované účely.

   Opel Automobile GmbH a a Opel Southeast Europe Automotive Distribution Ltd. také sdílí mé osobní údaje s poskytovatelem IT služeb : (GM Holdings LLC, Michigan, USA) který má sídlo mimo Evropský ekonomický prostor (EEA), a tudíž v zemi bez adekvátního stupně ochrany dat. Evropská komise pro tyto případy nestanovuje podmínky, avšak pro tento případ byly nastaveny bezpečnostní parametry shodné s příslušnými standardními smluvními doložkami EU (EU SCC). V případě potřeby získáte kopii na : privacyrights@opel.com.

    

   2.

   - Údaje: Detaily modelu o který máte zájem *

   - Účel(y): Vyřízení požadavku

   - Příjemci: Opel Automobile GmbH a Opel Southeast Europe Automotive Distribution,Ltd na Olbrachtova 2006/9, praha 4, 140 00 bude sdílet vaše osobní údaje s příslušnými zpracovateli pro podporu administrace a vyjmenované účely.

   Opel Automobile GmbH a a Opel Southeast Europe Automotive Distribution Ltd. také sdílí mé osobní údaje s poskytovatelem IT služeb : (GM Holdings LLC, Michigan, USA) který má sídlo mimo Evropský ekonomický prostor (EEA), a tudíž v zemi bez adekvátního stupně ochrany dat. Evropská komise pro tyto případy nestanovuje podmínky, avšak pro tento případ byly nastaveny bezpečnostní parametry shodné s příslušnými standardními smluvními doložkami EU (EU SCC). V případě potřeby získáte kopii na : privacyrights@opel.com.

    

   3.

   - Údaje: vybraný Opel Partner *

   - Účel(y): Vyřízení požadavku

   - Příjemci: Opel Automobile GmbH a Opel Southeast Europe Automotive Distribution,Ltd na Olbrachtova 2006/9, praha 4, 140 00 bude sdílet vaše osobní údaje s příslušnými zpracovateli pro podporu administrace a vyjmenované účely.

   Opel Automobile GmbH a a Opel Southeast Europe Automotive Distribution Ltd. také sdílí mé osobní údaje s poskytovatelem IT služeb : (GM Holdings LLC, Michigan, USA) který má sídlo mimo Evropský ekonomický prostor (EEA), a tudíž v zemi bez adekvátního stupně ochrany dat. Evropská komise pro tyto případy nestanovuje podmínky, avšak pro tento případ byly nastaveny bezpečnostní parametry shodné s příslušnými standardními smluvními doložkami EU (EU SCC). V případě potřeby získáte kopii na : privacyrights@opel.com.

    

   4.

   - Údaje: Leasingová / Úvěrová úroková míra (* pokud je k dispozici)

   - Účel(y): Vyřízení požadavku

   - Příjemci: Opel Automobile GmbH a Opel Southeast Europe Automotive Distribution,Ltd na Olbrachtova 2006/9, praha 4, 140 00 bude sdílet vaše osobní údaje s příslušnými zpracovateli pro podporu administrace a vyjmenované účely.

   Opel Automobile GmbH a a Opel Southeast Europe Automotive Distribution Ltd. také sdílí mé osobní údaje s poskytovatelem IT služeb : (GM Holdings LLC, Michigan, USA) který má sídlo mimo Evropský ekonomický prostor (EEA), a tudíž v zemi bez adekvátního stupně ochrany dat. Evropská komise pro tyto případy nestanovuje podmínky, avšak pro tento případ byly nastaveny bezpečnostní parametry shodné s příslušnými standardními smluvními doložkami EU (EU SCC). V případě potřeby získáte kopii na : privacyrights@opel.com.

    

   5.

   - Údaje: Detaily současného vozidla *, VIN*, Datum registrace, Registrační čísla /EČ, ujeté km, datum a čas převzetí vozu a vrácení vozu, typ služby*, druh požadavku.

   - Účel(y): Vyřízení požadavku

   - Příjemci: Opel Automobile GmbH a Opel Southeast Europe Automotive Distribution,Ltd na Olbrachtova 2006/9, praha 4, 140 00 bude sdílet vaše osobní údaje s příslušnými zpracovateli pro podporu administrace a vyjmenované účely.

   Opel Automobile GmbH a a Opel Southeast Europe Automotive Distribution Ltd. také sdílí mé osobní údaje s poskytovatelem IT služeb : (GM Holdings LLC, Michigan, USA) který má sídlo mimo Evropský ekonomický prostor (EEA), a tudíž v zemi bez adekvátního stupně ochrany dat. Evropská komise pro tyto případy nestanovuje podmínky, avšak pro tento případ byly nastaveny bezpečnostní parametry shodné s příslušnými standardními smluvními doložkami EU (EU SCC). V případě potřeby získáte kopii na : privacyrights@opel.com.

    

   6.

   - Údaje: Identifikace a kontaktní údaje (Jméno*, Tel. číslo)

   - Účel(y): Kontrola vyřízení požadavku

   - Příjemci: TrackBack,, 10ACT Limited, 8 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8HT, United Kingdom

    

   Pro další informace a Ochraně osobních údajů navštivte naše Privacy & Cookie Policy