SPOJTE SE S PRODEJCEM.

1. Vyberte Váš vůz

Prosím vyberte vůz, o který máte zájem:
 

2. Vyberte Vašeho dealera

    1. Vyhledávat podle

3. Vyplňte Vaše údaje

Prosím sdělte nám následující údaje, abychom Vás mohli kontaktovat:

4. Odeslat Vaše data

Vaše osobní údaje budou zpracovávány určenými zpracovateli jak je popsané v dokumentu Ochrana osobních údajů. Pro více informací o vašich právech na ochranu osobních údajů a kontaktních místech klikněte zde.

 

Zůstaňte v kontaktu (nepovinné)

 

Chci dostávat více informací o produktech a službách prostřednictvím

a výběrem alespoň jednoho kanálu souhlasím se zpracováním s tím spojených dat , jako je uvedené v dokumentu dokumente Prohlášení o souhlasu .

Mám právo zrušit kdykoliv svůj souhlas (více informací naleznete zde). Zrušení souhlasu neovlivňuje zákonně zpracování dat na základě souhlasu daného před jeho zrušením.

Prosím opravte zvýrazněná pole a zkuste to znovu

Close

Prohlášení o souhlasu

 

Souhlasím s tím, ze moje osobní údaje spojené s informacemi, které jsem poskytl jako součást tohoto požadavku , budou spracované pro personalizovaný marketing a průzkum trhu společností Opel Southeast Europe Automotive Distribution Ltd., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, 140 00 a Opel Automobile GmbH (Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Německo) jako správcem.

 

Zpracování dat je založeno na souhlasu, který zde deklaruji (Čl. 6, odstavec 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)).Mé údaje budou zpracovávány a sdíleny pro níže uvedené účely s následujícími příjemci:

 

Údaje / Účely / Příjemci

 

1. 

- Údaje: Identifikace a kontaktní údaje (např. jméno, email, tel.č.) a související informace vámi poskytnuté (např. jako části spojené s tímto požadavkem)

- Účely: Služby zákazníkům: Např. pozvánky na akce, informace o technických aktualizacích souvisejících s mým vozem/vozem o který mám zájem nebo jiným modelem, upozornění na prohlídky / údržbu / servisní zásahy nebo asistenční služby.

Informování zákazníků: Kontaktování v oblasti nabídek nových a ojetých vozidel, finanční a leasingové nabídky, servisní nabídky prodejců Opel, ukončení leasingové nebo finanční smlouvy, informace o úpravě zajištění kvality služeb mého vozu

Reklamní účely: Individuální nebo obecné nabídky produktů a služeb

Výzkumy spokojenosti zákazníků: Kontakt po koupi / servisním zásahu, např. průzkum spokojenosti s vozem / servisním zásahem u prodejce Opel

- Příjemci: Opel Automobile GmbH a Opel Southeast Europe Automotive Distribution Ltd., sdílí mé osobní údaje s příslušnými zpracovateli např. dodavateli IT služeb, dodavateli průzkumů a dodavateli marketingových služeb.

Opel Automobile GmbH a a Opel Southeast Europe Automotive Distribution Ltd. také sdílí mé osobní údaje s poskytovatelem IT služeb : (GM Holdings LLC, Michigan, USA) který má sídlo mimo Evropský ekonomický prostor (EEA), a tudíž v zemi bez adekvátního stupně ochrany dat. Evropská komise pro tyto případy nestanovuje podmínky, avšak pro tento případ byly nastaveny bezpečnostní parametry shodné s příslušnými standardními smluvními doložkami EU (EU SCC). V případě potřeby získáte kopii na : privacyrights@opel.com.

 

 

Souhlasím s tím, že Opel Southeast Europe Automotive Distribution Ltd a Opel Automobile GmbH budou používat mé výše uvedené osobní údaje, aby byla zajištěna přesná identifikace, aby mi byly poskytnuty ty nejlepší služby a zkušenosti, a aby se zabránilo případným nesrovnalostem ohledně uvedených účelů (služby zákazníkům, informace pro zákazníky, reklama a výzkumy spokojenosti). Tyto strany používají obchodní pravidla pro shromažďování a slučování procesů, aby zjistily potenciální shody mezi dvěma nebo více záznamy pocházejícími z různých zdrojů a systémů, zejména prostřednictvím on-line požadavků vznesených společnosti Opel, účasti v marketingových akcích Opel, využití myOpel, a zajistí vytvoření unikátního aktualizovaného profilu zákazníka.

 

Moje osobní údaje budou uložené po dobu 3 let od posledního kontaktu mým prodejcem Opel nebo jednou z výše uvedených společností.

 

Zpracování dat je založeno na souhlasu, který zde deklaruji (Čl. 6, odstavec 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)), navíc s převodem dat do země mimo Evropský ekonomický prostor, v souladu s čl 49 (1) (a) GDPR applies

 

Jsem obeznámen s mými právy v souvislosti s ochranou osobních údajů a s kontakty jak je popsané v dokumentu Ochrana osobních údajů a politika správy Cookies.

Close

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ

 

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely administrace a pro splňění vašich požadavků společností Opel Southeast Europe Automotive Distribution Ltd., organizační složka – Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 00. a společností Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Germany a v případě potřeby vaším vybraným Opel Partnerem jako správcem, jako je uvedené níže:

 

Zpracování dat se řídí čl. 6 (1) (b) GDPR.

 

Jako správci budeme vaše údaje zpravovávat takto:

 

Údaje / Účel(y) (povinné údajě jsou označené *)

 

1. Identifikace a kontaktní údaje

- Údaje: Jméno*, e-mail *; tel. číslo, poštovní adresa (* pokud je k dispozici)

- Účel(y): Kontaktování , komunikace, splnění požadavku, Žádost/zrušení Newsletteru

 

2.

- Údaje: Detaily modelu, o který máte zájem *

- Účel(y): Vyřízení požadavku

 

3.

- Údaje: Vybraný Opel Partner*

- Účel(y): Vyřízení požadavku

 

4.

- Údaje: Leasingová/úvěrová úroková míra (* pokud je k dispozici)

- Účel(y): Vyřízení požadavku

 

5.

- Údaje: Detaily současného vozidla *, VIN*, Datum registrace, Registrační čísla /EČ, ujeté km, datum a čas prevzetí vozu a vrácení vozu, typ služby*, zapůjčení vozidla

- Účel(y): Vyřízení servisního požadavku

 

6.

- Údaje: Druh požadavku

- Účel(y): Vyřízení požadavku kontaktování

 

Informace označené * v seznamu výše jsou povinné, Je proto nezbytné je poskytnout. Pokud údaje neposkytnete, nemůžeme váš požadavek vyřídit.

 

Výše uvedené údaje budou uložené po dobu 3 let od posledního kontaktu mým prodejcem OPEL nebo jednou z uvedených společností.

 

Příjemci

 

Vaš údaje budou zpracovávány a sdíleny pro níže uvedené účely s následujícími příjemci:

 

Údaje / Účel(y) / Příjemci

 

1. Identifikace a kontaktní údaje

- Údaje: např. jméno, email, tel.č., poštovní adresa(* pokud je k dispozici).

- Účel(y): Vyřízení požadavku

- Příjemci: Opel Automobile GmbH a Opel Southeast Europe Automotive Distribution,Ltd na Olbrachtova 2006/9, praha 4, 140 00 bude sdílet vaše osobní údaje s příslušnými zpracovateli pro podporu administrace a vyjmenované účely.

Opel Automobile GmbH a a Opel Southeast Europe Automotive Distribution Ltd. také sdílí mé osobní údaje s poskytovatelem IT služeb : (GM Holdings LLC, Michigan, USA) který má sídlo mimo Evropský ekonomický prostor (EEA), a tudíž v zemi bez adekvátního stupně ochrany dat. Evropská komise pro tyto případy nestanovuje podmínky, avšak pro tento případ byly nastaveny bezpečnostní parametry shodné s příslušnými standardními smluvními doložkami EU (EU SCC). V případě potřeby získáte kopii na : privacyrights@opel.com.

 

2.

- Údaje: Detaily modelu o který máte zájem *

- Účel(y): Vyřízení požadavku

- Příjemci: Opel Automobile GmbH a Opel Southeast Europe Automotive Distribution,Ltd na Olbrachtova 2006/9, praha 4, 140 00 bude sdílet vaše osobní údaje s příslušnými zpracovateli pro podporu administrace a vyjmenované účely.

Opel Automobile GmbH a a Opel Southeast Europe Automotive Distribution Ltd. také sdílí mé osobní údaje s poskytovatelem IT služeb : (GM Holdings LLC, Michigan, USA) který má sídlo mimo Evropský ekonomický prostor (EEA), a tudíž v zemi bez adekvátního stupně ochrany dat. Evropská komise pro tyto případy nestanovuje podmínky, avšak pro tento případ byly nastaveny bezpečnostní parametry shodné s příslušnými standardními smluvními doložkami EU (EU SCC). V případě potřeby získáte kopii na : privacyrights@opel.com.

 

3.

- Údaje: vybraný Opel Partner *

- Účel(y): Vyřízení požadavku

- Příjemci: Opel Automobile GmbH a Opel Southeast Europe Automotive Distribution,Ltd na Olbrachtova 2006/9, praha 4, 140 00 bude sdílet vaše osobní údaje s příslušnými zpracovateli pro podporu administrace a vyjmenované účely.

Opel Automobile GmbH a a Opel Southeast Europe Automotive Distribution Ltd. také sdílí mé osobní údaje s poskytovatelem IT služeb : (GM Holdings LLC, Michigan, USA) který má sídlo mimo Evropský ekonomický prostor (EEA), a tudíž v zemi bez adekvátního stupně ochrany dat. Evropská komise pro tyto případy nestanovuje podmínky, avšak pro tento případ byly nastaveny bezpečnostní parametry shodné s příslušnými standardními smluvními doložkami EU (EU SCC). V případě potřeby získáte kopii na : privacyrights@opel.com.

 

4.

- Údaje: Leasingová / Úvěrová úroková míra (* pokud je k dispozici)

- Účel(y): Vyřízení požadavku

- Příjemci: Opel Automobile GmbH a Opel Southeast Europe Automotive Distribution,Ltd na Olbrachtova 2006/9, praha 4, 140 00 bude sdílet vaše osobní údaje s příslušnými zpracovateli pro podporu administrace a vyjmenované účely.

Opel Automobile GmbH a a Opel Southeast Europe Automotive Distribution Ltd. také sdílí mé osobní údaje s poskytovatelem IT služeb : (GM Holdings LLC, Michigan, USA) který má sídlo mimo Evropský ekonomický prostor (EEA), a tudíž v zemi bez adekvátního stupně ochrany dat. Evropská komise pro tyto případy nestanovuje podmínky, avšak pro tento případ byly nastaveny bezpečnostní parametry shodné s příslušnými standardními smluvními doložkami EU (EU SCC). V případě potřeby získáte kopii na : privacyrights@opel.com.

 

5.

- Údaje: Detaily současného vozidla *, VIN*, Datum registrace, Registrační čísla /EČ, ujeté km, datum a čas převzetí vozu a vrácení vozu, typ služby*, druh požadavku.

- Účel(y): Vyřízení požadavku

- Příjemci: Opel Automobile GmbH a Opel Southeast Europe Automotive Distribution,Ltd na Olbrachtova 2006/9, praha 4, 140 00 bude sdílet vaše osobní údaje s příslušnými zpracovateli pro podporu administrace a vyjmenované účely.

Opel Automobile GmbH a a Opel Southeast Europe Automotive Distribution Ltd. také sdílí mé osobní údaje s poskytovatelem IT služeb : (GM Holdings LLC, Michigan, USA) který má sídlo mimo Evropský ekonomický prostor (EEA), a tudíž v zemi bez adekvátního stupně ochrany dat. Evropská komise pro tyto případy nestanovuje podmínky, avšak pro tento případ byly nastaveny bezpečnostní parametry shodné s příslušnými standardními smluvními doložkami EU (EU SCC). V případě potřeby získáte kopii na : privacyrights@opel.com.

 

6.

- Údaje: Identifikace a kontaktní údaje (Jméno*, Tel. číslo)

- Účel(y): Kontrola vyřízení požadavku

- Příjemci: TrackBack,, 10ACT Limited, 8 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8HT, United Kingdom

 

Pro další informace a Ochraně osobních údajů navštivte naše Privacy & Cookie Policy