Opel mezi prvními: Od nynějška bude tato stránka zobrazovat spotřeby paliva na základě jízdního cyklu WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). V porovnání s aktuálně právně závazným systémem NEDC je WLTP blíže reálným podmínkám denního používání vozu. Od podzimu 2017 bude WLTP právně závazným systémem měření. Chceme abyste měli přesná čísla pro odhad spotřeby vašeho nového vozu Opel. Prvním vozem je Astra, další modely budou následovat tento rok.

Předchozí
 • VÍCE INFORMACÍ O CYKLU WLTP:

Další
Předchozí
 • CO JE JÍZDNÍ CYKLUS WLTP?

  Cyklus WLTP zahrnuje několik fází, které jsou založeny na každodenním stylu jízdy a profilech tras řidičů z celého světa.

  Video : Co je cyklus WLTP?
Další
Předchozí
 • VÝHODY PRO VÁS. REALISTIČTĚJŠÍ ÚDAJE O SPOTŘEBĚ.

  Jízdní cyklus WLTP počítá se situacemi, které jsou bežné v každodenním provozu oproti současnému cyklu NEDC. Umožňuje vám tak odhadnout spotřebu lépe.

  Video: Co je nového?
Další
Předchozí
 • ŠETŘIT PALIVO JE SNADNÉ.

  Spotřebu paliva ovlivňují také faktory jako design vozu nebo počasí. Ty nijak nezměníte. Jak ale můžete ovlivnit až jednu třetinu hodnoty spotřeby paliva vašeho vozu?

Další

ČASTÉ DOTAZY K NOVÝM HODNOTÁM SPOTŘEBY.

Proč je NEDC neaktuální?

NEDC (New European Driving Cycle) byl vytvořen v roce 1992 a provoz, styl jízdy a především automobily se hodně změnily. NEDC je laboratorní test a slouží pouze k porovnání hodnot mezi jednotlivými vozidly, nereflektuje reálnou spotřebu paliva za jízdy. To znamená, že reálná spotřeba je často velmi odlišná od informací z NEDC. Mezi hlavní důvody patří:

 

• Teoretický jízdní profil neodpovídá běžné jízdě.
• Vliv akcelerace je nedostatečně zachycen.
• Obsahuje příliš mnoho času, kdy se vozidlo nepohybuje.
• Nezahrnuje vyšší rychlosti, především dálniční, proto je průměrná rychlost nižší.
• Změna rychlostního stupně je vždy stejná pro stejný typ převodovky a pro všechna vozidla.
• Doplňkovou výbavu nebere NEDC vůbec v potaz.

Co měří NEDC?

Měření NEDC bylo povinné pro všechny vozy od roku 1992. Je založeno na teoretických jízdních profilech a skládá se ze dvou částí: Prvních 13 minut simuluje jízdu ve městě s mnoha rozjezdy a zastaveními. Druhá část je jízda mimo město s maximální rychlostí 120 km/h.

Jaké 4 části obsahuje cyklus WLTP?

Pro realističtější stanovení hodnot spotřeby paliva je cyklus WLTP založen na celosvětovém výzkumu jízdních profilů řidičů. Zahrnuje 4 části s různými průměrnými rychlostmi: nízkou, střední, vysokou a extra vysokou. Každá část zahrnuje různý počet akcelerací, zastavení a brzdění a přibližuje se tak více každodennímu provozu.

Jaký je rozdíl mezi NEDC a WLTP?

Jelikož se od roku 1992, kdy bylo měření NEDC zavedeno, změnilo mnohé, byly upraveny testovací parametry pro výsledky bližší každodennímu provozu. Ty zahrnují:

 

• Delší testovací čas (30 min vs. 20 min)
• Kratší časy zastavení (13 % vs. 25 %)
• Delší vzdálenosti (cca 23 km vs. 11 km)
• Vyšší rychlosti (max. 130 km/h vs. 120 km/h)
• O 50 % vyšší průměrné rychlosti
• Vyšší maximální akcelerace a více akcelerací celkem
• Přibližně o 20-30 % vyšší jízdní výkon založený na dynamičtějších jízdních situací
• Vlivy doplňkové výbavy

 

Hodnoty získané díky WLTP jsou celosvětově porovnatelné, hodnoty z NEDC jsou platné jen pro Evropu.

Close

Hodnoty spotřeby paliva v cyklu NEDC (New European Driving Cycle) jsou přesné a jednoduše porovnatelné, avšak nejsou perfektní. Od vzniku tohoto typu měření v roce 1992 se vozidla a provoz na komunikacích značně změnily. Pro lepší odraz dnešních situací byl vytvořen měřící cyklus WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure).

 

Ten zahrnuje následující vlivy:
- Realističtější jízdní dynamiku a venkovní teploty
- Delší vzdálenosti jízdy
- Vyšší průměrné a maximální rychlosti jízdy
- Kratší zastávky
- Častější brzdění a akcelerace

 

Mezi další vlivy patří také dodatečná výbava a s tou cyklus WLTP počítá. Nový typ měření bude povinný od podzimu roku 2017.

Close

Zatímco současný systém NEDC stanovuje hodnoty spotřeby paliva pro provoz ve městě, mimo město a kombinovaný, cyklus WLTP používá profily jízdy, které jsou bližší každodennímu používání vozidel. WLTP vychází z celosvětového výzkumu těchto profilů. Cyklus je rozdělen do 4 částí s různými rychlostmi jízdy: nízkou, střední, vysokou a extra vysokou. Každá část je rozdělena do dalších částí: akcelerace, zastavení a brzdění. Každá kombinace motor/převodovka je testována v režimu úsporném, ale také v režimu se všemi zapnutými

 

Opel začíná takto testovat všechny své vozy, prvním bude Opel Astra. Uvedené hodnoty ukazují interval spotřeby paliva od nejnižší po nejvyšší pro každou kombinaci motor/převodovka. Lze tak přesněji odhadnout reálnou spotřebu vašeho vozu v provozu.

 

Upozornění: Hodnoty vycházející z testovacího jízdního cyklu WLTP jsou stanoveny na standardizovaném testovacím okruhu.

Close

Jízdní cyklus WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) zohledňuje klíčové problémy cyklu NEDC (New European Driving Cycle). NEDC je aktuální metoda měření dle nařízení EC No.715/2007 a 692/2008, která je vyžadována pro publikování hodnot spotřeby paliva a emisí. WLTP je bližší každodennímu provozu vozidel a zahrnuje vlivy, mezi které patří například doplňková výbava.

 

Běžná spotřeba paliva závisí na individuálním stylu jízdu, profilu trasy a prostředí. Město, okresní silnice nebo dálnice. Tyto rozdíly cyklus WLTP zohledňuje. Místo klasických výpočtů spotřeby: město, mimo město a kombinovaná, které vyžadují nařízení Evropské komise (EC) č.7415/2007 a č.692/2008 na základech teoretických jízdních profilů, ukazuje spotřebu paliva pro různé cestovní profily (nízký, střední, vysoký a extra vysoký výkon). Tyto profily vychází z celosvětového výzkumu a jsou také dynamičtější než NEDC cyklus a jeho profily. Odráží vyšší a častější akcelerace stejně jako vyšší rychlosti.


Hodnoty pro Opel Astra jsou z Června 2016 a zobrazují intervaly, které znamenají: nejnižší hodnota ze čtyř částí cyklu WLTP s vozem Opel Astra v dané kombinaci motor/převodovka. Nejvyšší hodnota reprezentuje nejnáročnější část cyklu s vozem Opel Astra v dané kombinaci motor/převodovka. Uvedené hodnoty pak realističtěji zobrazují spotřebu paliva, kterou lze s vozem dosáhnout za běžného denního provozu.

 

Upozornění: Hodnoty vycházející z testovacího jízdního cyklu WLTP jsou stanoveny na standardizovaném testovacím okruhu.