Skip To Content
Formulář pro odstoupení od smlouvy
Formulář pro odstoupení od smlouvy

adresát:            O Automobil Import s.r.o., IČO: 079 75 503

                        se spisovou značkou C 310857 vedenou u Městského soudu v Praze

                        se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4

 

a

oznamovatel:   jméno a příjmení DOPLNIT

                        nar./RČ DOPLNIT

bytem DOPLNIT (celou adresu, včetně PSČ – je-li vaše korespondenční adresa jiná než adresa Vašeho bydliště, uveďte prosím i korespondenční adresu)

 

já jako oznamovatel tímto prohlašuji, že odstupuji od níže uvedené smlouvy

Název smlouvy a datum jejího uzavření:

 

Specifikace, čeho se smlouva týká:

 

Datum obdržení zboží (vyplňte pouze pokud se jedná o zboží):

 

E-mailová adresa oznamovatele, telefonické spojení na oznamovatele:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

 

V ___________________       dne ___________________    

 

 

 

_____________________

DOPLNIT (jméno a příjmení oznamovatele + jeho vlastnoruční podpis na horní řádek)