Skip To Content
Skip To Content

Právní ujednání

Tato webová stránka (dále jen "stránka") je provozována společností Opel Automobile GmbH registrovanou ve Spolkové republice Německo se sídlem Bahnhofplatz, Rüsselsheim a.M., 654 23 dle pověření společností spravujících značku Opel.

 

Prosíme, pročtěte si pečlivě tato ujednání před používáním stránky. Pokračování v používání této stránky souhlasíte s těmito ujednáními a podmínkami uvedenými níže i bez registrace u společnosti Opel. Pokud tato ujednání nebo podmínky neschvalujete, prosíme, opusťte stránku.

Poznámky

Informace zde obsažené byly připravovány, aby byly co nejpřesnější. Vyhrazujeme si právo činit změny výbav, barev, materiálů nebo jiných specifikací bez předchozího upozornění.

Některé odkazy z této stránky mohou vést na stránky jiných majitelů a provozovatelů. Informace na stránkách jiných majitelů jsou plně pod zodpovědností daných provozovatelů. Opel nemá žádnou kontrolu nad informacemi na nich obsažených a různé odkazy uveřejňuje jen pro zajímavost návštěvníků.

Podmínky použití stránky

1. Duševní vlastnictví

Všechny materiály a informace uvedené na této stránkce jsou duševním vlastnictvím společnosti Opel a nelze je dále šiřit nebo kopírovat. Můžete si obsah vytisknout pro potřeby fyzické kopie dle následujících pravidel:

 

(a) nebudete měnit žádné texty a grafické prvky stránkek

(b) žádnou grafiku nebudete používat odděleně od příslušného textu

(c) na všech kopiích se musí vyskytovat ochranné známky a copyright Opel

 

Opel poskytuje také tapety na pracovní plochu počítače pro vaše pohodlí nebo sporič obrazovky na této stránce. Na tyto položky ke stažení jsou aplikovány stejné podmínky.

 

Použití částí stránky jinak, než je výše uvedeno, je zakázáno. Materiály a informace na této stránce jsou kontrolovány v několika fázích jejich příprav včetně antivirové ochrany. Opel přesto doporučuje kontrolu stránky vaším antivirovým systémem před jejich používáním.

 

2. Odkazování na stránku

Pokud chcete odkazovat na stránku Opel, vždy odkazujte na hlavní stránku.

 

3. Servisní přístup

Opel standardně poskytuje přístup k této stránce 24 hodin denně. Z důvpdu servisní údržby však může být stránka po nějakou dobu nedostupná.

 

4. Materiály návštěvníků

Ostatní informace, kromě osobních informací, které jsou zpracované v seúarátních dokumentech, jsou považovány za neosobní a nedůvěrné a Opel je může kopírovat, distibuovat nebo jinak používat: fotografie, zvuky, texty a další materiály, které vložíte.

 

Je zakázáno vkládat materiály tohoto typu na stránku:

 

(a) ohrožující, hanlivé, obscénní, neslušné, urážlivé, pornografické,náchylnou k podnícení rasové nenávisti, diskriminační, hrozivé, skandální, zánětlivé, porušující důvěru nebo porušování soukromí, obtěžující; nebo

(b) materiály, ke kterým nemáte licence či oprávnění; nebo

(c) která představuje nebo povzbuzuje jednání, které by bylo považováno za trestný čin, způsobilo občanskoprávní odpovědnost nebo bylo jinak v rozporu se zákonem nebo porušovalo práva jakékoli třetí strany v jakékoli zemi na světě; nebo

(d) který je technicky škodlivý (včetně, mimo jiné, počítačových virů, logických bomb, trojských koní, červů, škodlivých komponent, poškozených dat nebo jiného škodlivého softwaru nebo škodlivých dat).

 

Nesmíte zneužít stránky v žádném případě, včetně hackování.

 

Společnost Opel plně spolupracuje s jakýmkoli orgánem činným v trestním řízení nebo soudem, který nařídil nebo požádal Opel, aby zveřejnil totožnost nebo lokalizoval kohokoli, kdo zveřejnil jakýkoli materiál, který porušuje tento odstavec.

 

5. Přesnost informací

Informace na této webové stránce jsou určeny pro zákazníky společnosti Opel. Opel použije své přiměřené úsilí, aby zajistil, že obsah těchto stránek bude přesný a aktuální. Z důvodu povahy zásob vozidel a změn provedených ve specifikacích vozidel během ročních aktualizací se však produkty uvedené na této stránce mohou lišit od nejnovější specifikace. Některá zařízení popsaná nebo zobrazená mohou být k dispozici pouze v některých zemích nebo mohou být k dispozici pouze za příplatek. Zákazníkům doporučujeme, aby si u svého prodejce zkontrolovali všechny specificky požadované funkce vozidel. Společnost Opel si vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace produktu a nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s obsahem webové stránky.

 

Nelze vyvodit žádnou zodpovědnost z tvrzení vytvořených v rámci používání stránky. Materiál stránek je poskytován "tak jak je", bez jakýchkoliv podmínek nebo záruk. Proto společnost Opel v souladu s právními předpisy vylučuje veškerá prohlášení, záruky a podmínky ve vztahu k tomuto webu.

 

6. Odpovědnost

Opel a jeho ředitelé, zaměstnanci nebo agenti vylučují veškerou zodpovědnost a odpovědnost za jakoukoli částku nebo druh ztráty nebo škody, které se mohou přihodit vám nebo třetí straně (jakékoli přímé, nepřímé, trestné nebo následné ztráty nebo škody, ztráty příjmů, zisků, goodwillu, dat, smluv, použití peněz nebo ztráty nebo škody vzniklé z jakéhokoli způsobu přerušení podnikání. ve spojení s používáním této stránky, s jakýmikoli webovými stránkami propojenými se stránkou nebo s materiálem na těchto webových stránkách, včetně ztrát nebo poškození v důsledku virů, které mohou infikovat počítačové vybavení, software, data nebo jiný majetek z důvodu vašeho přístupu k webu, používání nebo procházení stránek nebo stahování jakéhokoli materiálu ze stránek nebo webových stránek propojených. Nic z těchto podmínek nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti Opel za:

 

(a) úmrtí nebo zranění způsobené nedbalostí společnosti Opel;

(b) podvod nebo podvodné jednání;

(c) další důvody, které nemohou být ze zákona vyloučeny.

 

7. Právní úprava a Jurisdikce

Jakýkoli spor, který by mohl vzniknout v souvislosti s touto stránkou, bude vyřešen v souladu s německými zákony a bude šetřen soudy ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

 

27.března 2012