Skip To Content
Základní znalosti

Elektromobily: základní znalosti

Elektromotor - jednoduchý popis

Každý elektrický motor potřebuje nabíjecí stanici jako zdroj energie. Elektrický proud je ve voze následně proměněn na mechanickou energii. Pro nabíjení jsou tedy potřeba wallbox, nabíjecí stanice nebo obyčejná domácí zásuvka.
Jak pracuje elektromotor
Motor elektrického vozu promění proud v baterii na mechanickou energii. To se děje díky fixní magnetické části (statoru) a pohyblivé části (rotoru), která je zmagnetizována elektřinou. Pokud jsou dva kladné póly vlivem elektrického náboje proti sobě, odpuzují se a rotor elektromotoru se tak otáčí.
Není to žádná složitá fyzika. Stejné póly se odpuzují, opačné přitahují - jako u klasických magnetů na nástěnky. Polaritu je pak možné díky směru elektrického proudu ovlivňovat. Každou půl otáčku se směr proudu změní a tím je zajištěno, že se elektromotor nezastaví v polovině úvrati, ale stále se bude otáčet. 
Elektrizující jízdní dynamika
Vysoká efektivita, nízké náklady, nulové emise - mnoho rozumných důvodů pro vozidlo s elektromotorem. Ale jaké to vlastně je řídit elektrický Opel? Točivý moment máte k dispozici ihned a to vám přináší spoustu nových zážitků za volantem. 
Vysoká ekeftivita
Největší výhodou elektromotoru je jeho efektivita. Tedy poměr mezi využitou a dodanou energií. Ve spalovacím motoru je díky tepelným ztrátám nedostupných téměř 33% energie. Elektrický motor využije pro jízdu téměř 95% energie. 

Elektrický motor - detailně

Pohon elektromobilu
Elektrický motor má téměř stejné otáčky při nízké i při vysoké rychlosti. Teoreticky by tedy stačilo propojit elektromotor a hnací hřídel, ale v praxi se používá redukční převodovka s poměrem 1:10.  Akcelerace elektromobilu je velmi podobná vozům s automatickou převodovkou. Na voliči přepnete na D a můžete si okamžitě užít dynamický start vozu. 
Pohon elektromobilu
Elektrický motor se skládá ze dvou elektromagnetů - statoru a rotoru.  Stator je pevný a generuje stále elektromagnetické pole díky stejnosměrnému proudu. Rotor se otáčí a vytváří magnetické pole se střídavým proudem. Dva magnety se střídavě přitahují a odpuzují a tak se rotor otáčí a pohání vozidlo.
Elektromobily jezdí synchronním motorem na střídavý proud. Energii získává z výkonné elektroniky. Ta převádí proud z baterie na správnou sílu a frekvenci. Stator je vždy vyroben ze měkkého magnetického železa technologií laminace jednotlivých vrstev, aby se předešlo vířivým proudům. To umožňuje statoru generovat a řídit magnetické pole. 
Měnič elektromobilu
Měnič je také nazýván převodníkem / transformátorem. Jeho hlavním úkolem je transformace třífázového střídavého proudu elektromotoru na stejnosměrný proud, který je směrován do baterie při brzdění. Když vůz jede, pak zpracovává stejnosměrný proud z baterie na střídavý proud pro motor. 

Zajímavé informace o elektromobilech

Jak pracuje elektromotor

Elektromotor přetváří elektrický proud na kinetickou energii. A dokáže to mnohem efektivněji než klasický spalovací motor. V hybridním voze je elektromotor podporou klasického spalovacího motoru - díky tomu mají hybridy nižší spotřebu paliva. V porovnání se spalovacím motorem je elektromotor technicky jednodušší a lehčí. Elektrický motor se skládá ze dvou elektromagnetů - statoru a rotoru.  Stator je pevný a generuje stále elektromagnetické pole díky stejnosměrnému proudu. Rotor se otáčí a vytváří magnetické pole se střídavým proudem. Dva magnety se střídavě přitahují a odpuzují a tak se rotor otáčí a pohání vozidlo.

Jaké jsou typy elektrických vozidel?

Čistě elektrické vozy (BEV nebo EV), Plug-in Hybridy (PHEV) a plné hybridy (SHEV).
Hybridy mají vždy i spalovací motor, který je podporován elektromotorem. Ten je nabíjen externě - rekuperací energie při brzdění nebo z nabíjecího zařízení v případě plug-in hybridů. Existují také vozy, které primárně jezdí na energii z baterií a spalovací motor slouží jako generátor a baterii pouze dobíjí.
Všechny vozy Opel jsou vybaveny bateriemi Li-ion, protože je to aktuálně nejlepší materiál, který se velmi dobře a rychle nabíjí. Baterie se skládá z mnoha individuálních modulů, které lze vyměnit. Moderní systémy se spoléhají na technologii "vakových článků", které mají podobný design jako baterie v mobilních telefonech. Kromě vysokonapěťových baterií je ve vozidle samozřejmě i klasická 12V baterie pro elektroniku vozidla a kokpitu.

Jakíé jsou výhody elektromobility?

Elektromobilita vám umožňuje cestování bez emisí škodlivin. Elektromobily mají nižší náklady na provoz a vyžadují méně oprav a údržby v porovnání s vozy se spalovacími motory. Je s nimi zábava a za volantem zažijete zcela nové pocity z řízení.

Proč jsou elektromobily v delším horizontu levnější?

Nižší náklady na palivo a elektřinu, ve vybraných zemích finanční výhody nebo parkování zdarma ve vybraných městech. Náklady na opravy a údržbu jsou výrazně nižší než u spalovacích motorů, protože mají mnohem méně pohyblivých částí. Díky tomu je jejich opotřebení výrazně nižší.