Skip To Content
Recyklace

Cesta k zelenější planetě

Recyklace pro životní prostředí

Protože je pro nás životní prostředí důležité, zvyšujeme efektivitu recyklačního procesu pomocí vytváření produktů s ohledem na jejich udržitelnost.

Design pro udržitelnost Opel, je klíčovým faktorem v naší zodpovědnosti za produkty. Snažíme se tak o minimalizaci odpadu při výrobě vozů a při jejich konci životnosti. Design pro udržitelnost Opel je součástí našeho závazku k životnímu prostředí a jeho ochraně, stejně jako k ochraně materiálových zdrojů.

Design pro udržitelný rozvoj

Snadnější recyklace materiálů

V oblasti vývoje nových produktů je strategie společnosti Opel pro recyklaci založena na dvou hlavních bodech:

 • Design pro udržitelný rozvoj
 • Vývoj a implementace materiálových cyklů při výrobě vozů.

Integrovaná odpovědnost za produkt

Vývoj

 • Hodnocení životního cyklu

 

Výroba

 • Používání recyklovaných materiálů

 

Použití

 • Odpadové hospodářství pro dealery Opel
 • Náhradní díly

 

Zpětný odběr

 • Zpětný odběr vozu po skončení životnosti
 • odstranění znečištění a předpříprava
 • Nařízení EU "ELV" (vozy po skončení životnosti)
Více informací Zobrazit Méně
Abychom zajistili, že všechny produkty Opel jsou vyrobené dle recyklačních standardů společnosti, mají týmy starající se o vývoj produktů jasně vymezená pravidla pro používání materiálů a recyklační pravidla. Tato pravidla používají i subdodavatelé společnosti Opel pro navrhování produktů recyklovatelných spolu s vozidlem. Tento proces také usnadňuje inženýrům výběr dílů, které jsou recyklovatelné.

Prvky designu pro udržitelný rozvoj

 • Výběr materiálů je orientovaný na udržitelnost
 • Design pro odstranění znečištění
 • Design pro předpřípravu
Opel dlouhodobě používá recyklované materiály a jejich spotřeba každým rokem stoupá. Více než 230 typů recyklovatelných plastů bylo schváleno pro použití při výrobě vozů Opel. Neustále pracujeme na ještě větším využití recyklovaných materiálů pro budoucí modely.


V porovnání s novými materiály (označované jako virgin materiály), musí recyklované materiály splňovat stejně náročná kritéria v oblasti kvality a technických specifikací. Recykláty také preferujeme, pokud neúměrně nezvyšují cenu dílů. Kvalita je vždy na prvním místě. Náš specializovaný tým zabývající se recyklací má za úkol zajistit mechanickou a tepelnou stabilitu dílů, stejně jako jejich shodu s technickými specifikacemi a standardy.

Jelikož jsou naše recyklované díly vysoké kvality, můžete je najít na viditelných ale i neviditelných místech vozů Opel.

Použití recyklovaných materiálů

Vyznačené součásti vozu jsou vyrobené z recyklovaných materiálů - příklad Opel Insignia.

Koncept zpětného odběru

Pro váš Opel po době životnosti

Doručení

Poslední majitel doveze vůz po době životnosti (ELV) k autorizovanému sběrnému místu. Po kontrole vozu je vystaven Certifikát o likvidaci (CoD).

Předpříprava a Odstranění znečištění

Nejprve je vyjmut autobaterie a jsou neutralizovány airbagy. Sběrné místo pak odstraní všechny náplně vozidla (motorový olej, olej převodovky, brzdovou kapalinu, chladící kapalinu a náplň klimatizace).

Demontáž

Dalším krokem je demontáž vybraných komponentů a systémů vozu, které lze dále použití nebo repasovat. Pro recyklační potřeby jsou odstraněny plasty a sklo.

Uložení

Nebezpečné materiály jsou uloženy a později odeslány do specializovaných středisek k dalšímu využití nebo uložení.

Drcení

Předpřipravené vraky vozů jsou pak umístěny do drtiče, který vozidlo rozbije na malé části, které jsou pak dle materiálu dále separovány pro recyklaci a další využití.

Technologie po drcení (PST)

Materiály po drcení jsou dále separovány za pomocí různých technologií (magnet, vířivý proud, flotace) pro získání možnosti dalšího zpracování jako suroviny.

Recyklace / Zpětný odběr / Skládkování

Materiálové frakce z drtiče a po technologiích PST mohou být recyklovány (např. jako náhrada za uhel ve vysokých pecích, jako odvodňovací prostředky v kalech z čištění odpadních vod) nebo využity v cementářském průmyslu. Tento proces umožňuje využít 95% vozidla a výrazně tak snížit množství zbývajícího odpadu pro skládkování.

Síť pro zpětný odběr

Recyklace vašeho vozu Opel

Proces zpětného odběru vozu.
Vždy jsme se snažili dbát o životní prostředí, ale nyní je to nutnost a v některých zemích i zákonná povinnost postarat se o vozy po životnosti (ELV). Tato povinnost nařizuje výrobcům snížení objemu odpadu při výrobě vozidla i při ukončení jeho životnosti.

Od roku 2007 lze všechny vozy Opel vrátit do sběrných míst pro recyklaci zdarma po splnění několika podmínek (viz níže).

Chceme se ujistit, že vaše vozidlo po ukončení životnosti je recyklováno s ohledem na životní prostředí. Proto jsou sběrná místa prověřována nezávislými orgány a musí splňovat vybraná nařízení. Naši experti v oblasti recyklaci také pravidelně kontrolují materiálové výstupy po recyklaci.

Váš vůz Opel lze bezplatně odevzdat k likvidaci, pokud:

 • Vozu nechybí podstatné součásti
 • Vůz neobsahuje jiný druh odpadu


Odevzdání vozu sběrnému místu pro recyklaci je následně potvrzeno vystavením Certifikátu o převzetí k likvidaci (CoD). Tento certifikát budete potřebovat k odhlášení vozidla z evidence. Po odevzdání vozu si můžete být jistí, že vaše vozidlo bude zlikvidováno ekologickou formou a materiály budou dále využity.

 

Více informací naleznete na: http://autovraky.zpetnyodber.eu/