Recyklace

ZELENÁ CESTA DO BUDOUCNOSTI.

Recyklace pro životní prostředí.

Protože je pro nás životní prostředí důležité, zvyšujeme efektivitu recyklačního procesu vozidel už při jejich navrhování.

Design vozu musí jít ruku v ruce s udržitelným rozvojem a s naší zodpovědností. Zaměřujeme se na snížení odpadu, který vzniká při výrobě vozu a také po skončení jeho doby životnosti. Design Opel pro udržitelný rozvoj je součástí našeho závazku v oblasti ochrany přírody a zdrojů.

DESIGN PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Recyklace je mnohem jednodušší.

Pokud jde o vývoj produktů, strategie recyklovatelného provedení automobilů Opel stojí na dvou pilířích:

 • Provedení zaměřeném na recyklaci
 • Vývoji a realizaci materiálových cyklů při výrobě vozu.

Integrovaná zodpovědnost za produkt

 

Vývoj

 • Hodnocení životního cyklu
 • Omezování kritických materiálů

 

Výroba

 • Používání recyklovaných materiálů

 

Použití

 • Systém managementu odpadu u prodejců Opel
 • Náhradní díly

 

Likvidace

 • Likvidace vozu
 • Odstranění znečištění a předpříprava
 • Nařízení EU: ELV - Vozy po době životnosti
VÍCE INFORMACÍ ZOBRAZIT MÉNĚ
Abychom zajistili, že všechny výrobky společnosti Opel budou splňovat naše cíle v oblasti recyklace, musí všechny návrhářské týmy společnosti Opel dodržovat směrnice „Recyklovatelnosti / obnovitelnosti“. Tyto směrnice byly vytvořeny, aby podpořily jak inženýry společnosti Opel tak její dodavatele při vývoji recyklovatelných automobilů. Tento proces zároveň inženýrům pomáhá vyhodnotit, jak snadno bude možné díly, součásti atp. na konci životnosti automobilu recyklovat.

Prvky designu pro udržitelný rozvoj

 • Výběr materiálů vhodných k následné recyklaci
 • Design omezující znečištění
 • Design pro snadnou likvidaci

Společnost Opel má již dlouhou tradici v oblasti využívání recyklovaných materiálů, tzv. recyklátů. Přes 130 druhů plastových recyklátů již bylo specifikováno a schváleno k použití ve výrobě.


Recykláty musí splňovat veškeré technické parametry jako nové zdroje, přičemž jejich výroba musí být levnější. Tam, kde jsou obě kritéria splněna, se upřednostňují recyklované materiály, ale nikdy ne na úkor kvality. Náš recyklační tým vyvíjí maximální úsilí, aby udržel vysoce kvalitní vnější provedení, mechanickou i tepelnou trvanlivost, spolu se standardy v oblasti výkonnosti.


Jelikož naše recyklované materiály mají tak vysoký standard a jsou tak kvalitní, lze je nyní v praxi využívat jak na viditelných tak skrytých částech automobilů Opel.

Použití recyklovaných materiálů

Zvýrazněné části vozu mohou být vyrobeny z recyklovaných materiálů.

KONCEPT LIKVIDACE

Pro váš Opel s ukončenou životností.

Doručení

Prvním krokem je přeprava vozu po době životnosti (ELV) posledním majitelem k certifikovanému partnerovi, který vozidlo zlikviduje a vydá certifikát (CoD).

Odstranění znečištění a předpříprava

Nejprve je odstraněna z vozu autobaterie a jsou neutralizovány airbagy. Dále všechny kapaliny (motorový olej, převodový olej, chladivo, brzdová kapalina, náplně klimatizace apod.).

Demontáž

Dalším krokem je demontáž všech součástí a systémů, které lze zpracovat nebo opravit a znovu vrátit do oběhu jako repasované díly. Většina plastů a skla pak putuje k recyklaci.

Uskladnění

Nebezpečné materiály jsou následně odeslány k odborné likvidaci nebo skládkování.

Slisování

Předem upravený vrak vozu pak jde do drtícího zařízení, která jej rozdělí na kusy a ty se následně využijí na recyklaci nebo likvidaci.

Technologie po drcení (PST)

Různé frakce z drtiče jsou dále zpracovávány různými technologiemi (magnet, vířivý proud, flotace), aby bylo dosaženo dalšího možného zpracování surovin v oběhu.

Recyklace / Likvidace / Skládkování

Frakce materiálů z drtiče a PST mohou být recyklovány (např. náhrada materiálu pro vysoké pece, nebo jako prostředky pro odstraňování kalů v čistírnách odpadních vod) nebo použity v cementářském průmyslu. Tento celý proces umožňuje znovu zpracování až 95% vozidla a drasticky tak snižuje nároky na skládkování odpadu.

ZPĚTNÝ ODBĚR

RECYKLUJTE SVŮJ VŮZ OPEL.

Díky našemu procesu pro vozy po době životnosti.

Vždy jsme se pro ochranu životního prostředí snažili dělat maximum a recyklace není jen naše svobodná volba, ale závazná právní norma. Od Června 2006 jsou v platnosti nařízení pro ELV (vozy po době životnosti). Tato nařízení požadují snížení odpadu během výroby vozidla, ale také po skončení jeho životnosti.


Od Ledna 2007 lze všechny vozy Opel vrátit do sběrných míst, která s automobilkou spolupracují, pokud skončil jejich životní cyklus. Tato služba je zdarma za určitých podmínek (viz níže).


Chceme se ujistit, že váš vůz po skončení životnosti bude ekologicky zlikvidován. Proto dbáme na to, aby všechny spolupracující firmy byly certifikované a splňovaly nařízení ELV. Všechny materiálové přesuny a všechny operace jsou pak pravidelně kontrolovány našimi experty v oblasti recyklace.

Služba zpětného vzetí vašeho vozu Opel je zdarma pokud:

 • Vozidlo má maximálně 9 míst k sezení nebo se jedná o lehký užitkový vůz (LCV) do hmotnosti 3,5 tuny.
 • Nechybí hlavní prvky a komponenty vozu
 • Vozidlo neobsahuje žádný další opad s vozem nesouvisející
 • Spolu s vozem jsou předány i veškeré dokumenty

 

Zpětný odběr vozu po skončení životnosti je potvrzen vystavením certifikátu o likvidaci (CoD), který je nutností pro odhlášení vozidla. Poté můžete odjet s klidným vědomím, že váš vůz bude ekologicky zlikvidován.

Najděte si nejbližšího certifikovaného partnera pro ELV.