Skip To Content

Právní informace

1. Imprint

 

O Automobil Import s.r.o. je společnost s ručením omezeným založená dle práva České republiky se sídlem v Praze. O Automobil Import s.r.o. je součástí skupiny Emil Frey Group.

 

Adresa sídla (rovněž pro doručování):

Olbrachtova 2006/9

140 00 Praha 4 – Krč

Česká republika

 

Identifikační číslo osoby (IČO):

079 75 503

 

Daňové identifikační číslo (DIČ):

CZ07975503

 

Rejstříkový soud:

O Automobil Import s.r.o., je vedena u Městského soudu v Praze oddíl C, spisová značka 310857

 

Statutární orgán – jednatelé:

Olivier Jean Gabriel Parry, Josef Šopík

 

Kontakt:

Kontaktní údaje naleznete zde.

 

2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

Zákazník – spotřebitel má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) právo na mimosoudní řešení sporu z uzavřené kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 657/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

 

3. Odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory

 

Zákazník – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě do 14 dnů bez udání důvodů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy, v případě uzavření kupní smlouvy uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy zákazník – spotřebitel jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Zákazník – spotřebitel může od této smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným O Automobil Import s.r.o. Může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

 

Odkaz na formulář ostoupení od smlouvy

 

4. Ochrana osobních údajů

 

Společnost O Automobil Import s.r.o. je odpovědnou osobou (správcem) dle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Náš pracovník pověřený ochranou osobních údajů je Vám k dispozici na osobni.data@o-automobil-import.cz nebo na naší adrese sídla společnosti O Automobil Import s.r.o.

 

Bližší informace naleznete zde

 

5. Používání internetové stránky

 

Stránky www.opel.cz vytváří a provozuje společnost: O Automobil Import s.r.o., IČO 079 75 503, DIČ: CZ07975503, se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 310857.

 

Informace na stránce obsažené jsou pouze obecné povahy, mohou být bez dalšího měněny a společnost O Automobil Import s.r.o. ani členy její obchodní sítě nezavazují.  

 

Tato stránka a její jednotlivé součásti požívají ochrany podle předpisů v oblasti práva duševního, resp. průmyslového vlastnictví a dalších obecně závazných právních předpisů. Jakékoli nakládání se stránkou nebo jejím obsahem provedené v rozporu s jejich účelem, a to bez ohledu na způsob či formu (zejména kopírování, reprodukování, publikování, upravování celé stránky, jejích jednotlivých částí nebo zdrojového kódu), je bez předem uděleného písemného svolení společnosti O Automobil Import s.r.o. zakázáno.

 

Bližší informace naleznete zde