Skip To Content
Předběžná technická kontrola

Proč si nechat provést kontrolu před stk?

Abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením
Pro jistotu úspěšného absolvování povinné státní technické prohlídky
Nic nám neunikne! Zkontrolujeme váš vůz ve všech bodech jako při technické prohlídce, se zvláštním důrazem na místa, kvůli kterým by mohla být v případě problému nařízena opakovaná prohlídka. Stačí se obrátit na váš autorizovaný servis OPEL a sjednat si schůzku, abyste byli obslouženi za těch nejlepších podmínek.  

Předběžná technická kontrola obsahuje následující úkony:

Speciální prohlídku vozu(1) s cílem připravit vozidlo na povinnou státní technickou prohlídku
Podrobnou zprávu o výsledku kontroly
Bezplatný rozpočet na opravy, které je doporučeno provést pro úspěšné absolvování povinné technické prohlídky
Přistavení vozu ke státní technické prohlídce(2)
Garanci proplacení nákladů spojených s nařízenou opakovanou prohlídkou(3), pokud by vozidlo přes provedení doporučených oprav v servisu OPEL neprošlo státní technickou prohlídkou

 

(1) Nabízí se ve značkové síti OPEL u participujících opravců, je vyhrazena pro soukromé osoby. Kontrolované body se liší podle výbavy a provedení vozu, nenahrazují povinnou technickou prohlídku.

(2) Státní technická prohlídka musí být realizována do 1 týdne od provedení oprav ve značkovém servisu OPEL. Opravy doporučené na základě výsledků předběžné technické kontroly musejí být provedeny v servisu sítě OPEL. Vozidlo musí být v den přistavení ke státní technické prohlídce ve stejném stavu jako po opravách provedených ve značkovém servisu OPEL. Za samotné přistavení vozu do stanice STK může být účtován dodatečný poplatek – dle podmínek zvoleného autorizovaného servisu.

(3) Tato garance nezahrnuje náklady spojené s opravami případných závad zjištěných při státní technické prohlídce, kvůli kterým byla nařízena opakovaná prohlídka.