Skip To Content
REACH

Reach

Opel podporuje hlavní cíle regulace REACh (R - Registrace, E - Vyhodnocení, A - Autorizace a Restrikce Ch - Chemikálií vyrobených nebo distribuovaných do EU.) - klíčové kontrolní regulace chemikálií v EU, která se snaží zlepšit ochranu osob a životního prostředí vůči jejich vystavení chemickým sloučeninám. Regulace vstoupila v platnost 1.6.2007.