Skip To Content

Reach

Opel podporuje hlavní cíle regulace REACh (R - Registrace, E - Vyhodnocení, A - Autorizace a Restrikce Ch - Chemikálií vyrobených nebo distribuovaných do EU.) - klíčové kontrolní regulace chemikálií v EU, která se snaží zlepšit ochranu osob a životního prostředí vůči jejich vystavení chemickým sloučeninám. Regulace vstoupila v platnost 1.6.2007.

Článek č.33 regulace REACh vyžaduje, aby výrobci produktů, které obsahují látky uvedené na speciálním seznamu v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnosti produktu, byly uvedeny  informacích pro spotřebitele.

Tato regulace je v souladu s vnitřními závazky společnosti Opel, která se snaží o udržitelnou výrobu a používání svých produktů.