Skip To Content
Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj

Jednou z hlavních výzev, kterým automobilový průmysl čelí, je ohleduplnost k životnímu prostředí. Jako výrobce vozidel si uvědomujeme naší zodpovědnost vůči společnosti i přírodě. Proto investujeme čas a peníze do nových technologií ve vozidlech, ale samozřejmě také v našich výrobních závodech. Naším cílem je neustálé snižování uhlíkové stopy společnosti a vymýšlení řešení, která lze aplikovat pro celé průmyslově odvětví.