FAQ

ČASTÉ DOTAZY.

OPEL CONNECT - ČASTÉ DOTAZY

OBECNÉ OTÁZKY

Co je Opel Connect?

 

Opel Connect je nový způsob, jak být ve spojení a v bezpečí na cestách. Chytré systémy jsou zde, aby vám pomohly. Další služby, které dorazí na podzim roku 2019, přinesou bezpečnost a inovace při každé jízdě. 

 

Jaké služby jsou dostupné v rámci Opel Connect?

 

Nouzové volání a Volání při poruše jsou první funkce, které Opel Connect poskytne ve vozidlech Grandland X, Crossland X, Combo, Vivaro a Zafira Life na podzim roku 2019.

 

Vozidla s funkcí Nouzového volání a Volání při poruše jsou také vybavena červeným tlačítkem SOS a černým servisním tlačítkem.

 

Nouzové volání se automaticky aktivuje při spuštění airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů v případě nehody.  Nouzové volání lze také spustit manuálně stiskem červeného tlačítka SOS. Volání při poruše lze spustit pouze stiskem černého servisního tlačítka.

 

e-call zahrnuje následující prvky:

 

Automatické hlášení nehody (“ACN") poskytuje pomoc v případě nehody, při které se aktivují airbagy. V tomto případě se signál ACN automaticky přenese včetně polohy vozu a informací o zákazníkovi do Public Safety Answering Point (PSAP).

 

Nouzová asistence (“EA”) umožňuje cestujícím odeslat požadavek na nouzové služby stiskem červeného tlačítka SOS. Automaticky se přenesou informace o poloze vozidla a informace o vozidla do PSAP, které komunikuje se složkami integrovaného záchranného systému.

 

To zahrnuje vždy požadavek na lokaci (PRQ) a Sadu dat pro poskytnutí centru PSAP: umožňuje centru PSAP identifikovat přesnou polohu vozidla pro podporu Automatického hlášení nehody a Nouzovou asistenci.

 

Volání při poruše zahrnuje následující prvky: 

Přístup k Asistenční službě (Roadside Assistance  dále jen “RSA”) umožňuje posádce vozu vyžádat asistenční služby za pomoci stisku černého servisního tlačítka. To spustí telefonní hovor a odešle sadu dat o vozidle pro Volání při poruše do asistenčního centra, které následně organizuje pomoc na cestu k vozidlu. 

 

Zahrnuje také požadavek na pozici vozu (PRQ) a sadu dat o vozidle pro b-call. To vše je automaticky poskytnuto provozovateli služby: pro identifikaci pozice vozidla a pro podporu funkce Asistenční služby.

 

Více služeb, jako Connected Navigation nebo Stav vozidla budou dostupné na podzim roku 2019. Jakmile ke spuštění těchto služeb dojde, Opel vás bude informovat [insert link].

NOUZOVÉ VOLÁNÍ

V jakých případech je potřeba použít tlačítko SOS?

 

Funkce Nouzového volání vám může pomoci v každé představitelné situaci, která vás může ohrozit na zdraví nebo životě nebo v jiné nouzové situaci. Pokud máte nehodu, zdravotní obtíže nebo jste svědkem nehody a chcete přivolat záchranné složky, stiskněte červené tlačítko SOS místo volání 112 a vozidlo vás automaticky propojí s dispečinkem Public Safety Answering Point (PSAP).

 

 

Co se stane, pokud omylem stisknu tlačítko SOS? 

 

I to se samozřejmě může stát, není to problém. Pokud jste jej stisknuli omylem, stačí jej stisknout ještě jednou pro okamžité ukončení hovoru. Pokud tlačítko znovu nestisknete, spojí vás vůz s dispečinkem a vy vysvětlíte svůj omyl operátorovi Public Safety Answering Point (PSAP).

 

 

Je funkce Nouzového volání dostupná ve všech zemích Evropské unie? 

 

Ano, funkce Nouzového volání je dostupná ve všech zemích EU a tak ve Velké Británii, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Norsku a Islandu.

 

 

V jakém jazyce komunikuje operátor PSAP v případě Nouzového volání?

 

Nouzové volání je nasměrované na nejbližší dispečink Public Safety Answering Point. Operátor PSAP tedy bude mluvit lokálním jazykem polohy vozidla. 

 

 

Co se stane, pokud nemohu s operátorem PSAP mluvit, nebo mi nebude rozumět? 

 

V každém případě, tedy, i když je cestující například zraněn a nemůže hovořit, jsou odeslána minimální potřebná data a záchranné složky tak budou schopné zjistit polohu vozidla. Pokud operátor nebude mluvit vaším jazykem, zkuste angličtinu.

 

 

Mohu použít červené tlačítko SOS i pro jiné účely – například pro zjištění informací nebo při žádosti o radu?

 

Ne, tlačítko je určeno jen pro nouzové situace, mezi které patří nehody, zdravotní obtíže nebo situace ohrožující život a zdraví cestujících. Použité červeného tlačítka SOS pro jiné účely se trestá.

VOLÁNÍ V PŘÍPADĚ PORCUHY A ASISTENČNÍ SLUŽBY

Co se stane, pokud stisknu černé servisní tlačítko? (vedle červeného tlačítka SOS)?

 

Pokud jste si zakoupil vozidlo s nabídkou Volání při poruše, pak toto tlačítko spojí vás a operátora asistenčního centra a vy se tak dostanete ke službě Roadside Assistance. 

V ten stejný moment je zaslána SMS se sadou dat do asistenčního centra pro efektivnější odhalení problému.

Ve všech ostatních zemích toto tlačítko nemá žádnou funkci, pokud nemáte aktivní službu Roadside Assistance.

 

 

Jak fungují asistenční služby Roadside Assistance? 

 

Jakmile stisknete černé servisní tlačítko, budete spojeni s asistenčním centrem v zemi, kde je vaše vozidlo registrováno. Pokud potřebujete asistenční služby mimo svoji zemi, pak se operátor bude snažit zajistit pomoc s poskytovatelem asistenčních služeb v lokalitě, kde se vozidlo aktuálně nachází. 

 

 

Kdy mám použít černé servisní tlačítko?

 

Volání při poruše můžete využít při poruchách vozidla nebo při defektu pneumatiky. Také jej lze využít při poničení vozu po nehodách, při vybití baterie nebo v případě zlomeného klíče.. 

 

Mezi situace, při kterých tlačítko NELZE použít patří: svolávací akce výrobce, pravidelná prohlídka vozu nebo objednání do servisu, instalace příslušenství, vykradení vozidla, rozbité okno, ztracené klíče od vozidla, natankování špatného paliva nebo aditiva AdBlue, problémy s přívěsným vozíkem apod.

 

 

Mohu použít červené servisní tlačítko v jiných případech, například při potřebě rady nebo dohledání informace?

 

Ne. Toto tlačítko je učeno jen a pouze pro potřeby poruchy vozidla.

TECHNIKÁLIE A FUNGOVÁNÍ

Jak se automaticky spustí Nouzové volání?

 

Nouzové volání je automaticky aktivování v případě nehody, která spustí airbagy a předpínače bezpečnostních pásů. Automaticky je vytočen dispečink linky 112 (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) neboli PSAP.

 

 

Mohu spustit Nouzové volání ručně? 

 

Ano, Nouzové volání lze ručně spustit dlouhým podržením červeného tlačítka SOS. Lze jej použít v případě nehody, v případě potřeby lékařské pomoci, nebo pokud jste svědkem nehody.

 

 

Co se stane, pokud mám nehodu nebo poruchu v místě, kde je mobilní signál velmi slabý nebo žádný? 

 

V případě, že Nouzové volání není úspěšné, má systém zabudovanou funkci opakování volání. Pokud je ale v oblasti signál zcela nedostupný, nebudou dostupné bohužel ani služby Nouzového volání nebo Volání při poruše.

 

 

Funguje Nouzové volání nebo Volání při poruše vždy?

 

Nouzového volání nebo Volání při poruše vždy závisí na pokrytí mobilním signálem a pozici satelitů. V některým případech nelze tyto funkce použít, jelikož nebude žádné spojení, které by funkčnost služeb umožnilo.

 

 

Funguje Nouzové volání i u zaparkovaného vozidla s vypnutým zapalováním? 

 

Ano, Nouzové volání lze aktivovat stiskem červeného tlačítka SOS / Volání při poruše stiskem černého servisního tlačítka i při vypnutém zapalování. 

Nouzové volání je automaticky aktivování při spuštění airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů. Automatické volání funguje jen při zapnutém zapalování vozu. 

 

 

Musím spárovat svůj mobilní telefon pro Nouzové volání nebo Volání při poruše? Nebo si koupit extra SIM kartu?

 

Ne, vozidlo je již vybaveno SIM kartou pro tyto funkce. Nemusíte ani párovat mobilní telefon.

OCHRANA DAT

Jaké osobní údaje jsou sdíleny s při Nouzovém volání a pro jaký účel? 

 

Když je Nouzové volání aktivování, systém vytvoří spojení s PSAP pomocí linky 112 okamžitě.

I když není žádný s cestujících schopen mluvit, na příklad kvůli zranění, „Minimální sada dat“ je odeslána. Ta zahrnuje místo nehody, způsob spuštění volání (automatické nebo manuální), VIN vozidla, typ vozu, časový údaj a také směr jízdy. Tyto informace jsou cenné pro záchranné složky, aby se dostaly k vozidlu co nejdříve. Osobní údaje jako jméno nebo adresa majitele vozu se nesdílí.

 

 

Jaké osobní údaje jsou sdíleny při Volání v případě poruchy a k jakému účelu?

 

Pokud je stisknuto černé servisní tlačítko a je zahájen hovor s asistenčním centrem, ve stejný moment je odeslána SMS zpráva se sadou dat. Ta jsou důležitá pro efektivní pomoc. SMS obsahuje například pozici vozidla a informace o něm.

 

 

Mohu nějak zabránit odeslání dat?

 

V případě, že je hovor zahájen automaticky nebo manuálně, jsou data odeslána automaticky. V nastavení soukromí můžete pro b-Call upravit předvolby. To bude mít dopad na odesílání dat pro b-Call. Zamezí to zaslání pozice vozidla nebo kompletní sady dat. Nastavení soukromí po b-Call je popsáno v návodu k obsluze. Toto nastavení služby b-Call nemusí být dostupné ve všech zemích.

 

Nastavení e-Call nelze změnit. Odeslání dat je povinou součástí služby e-Call a proto tuto skutečnost nelze vypnout.

 

V případě, že ve vašem voze nechcete funkci e-Call aktivní, kontaktujte vašeho prodejce vozů Opel.

 

 

Sleduje vozidlo moji polohu a odesílá o ní informace?

V případě nouze automaticky vůz odesílá sadu dat včetně pozice vozidla do PSAP. V rámci ochrany vašeho života. Stejně tak to platí i pro Volání při poruše, kde jsou data odeslána do asistenčního centra. Pro zajištění funkcí e-Call a b-Call se modul chová jako mobilní telefon se SIM kartou, které je připojený k mobilní síti.

 

 

Jaké údaje jsou odesílány?

V případě Nouzového volání je odesílána „minimální sada dat“, kterou stanovila Evropská komise, a která zahrnuje přesnou pozici vozidla při nehodě, typ volání (manuální nebo automatické), VIN vozidla, typ vozu, aktuální čas a směr jízdy. Poslední informace je důležitá především pro dálnice. Pro Volání při poruše jsou odeslány dodatečné informace pro odhalení problému vyslaným týmem.

 

 

Mohou rozhodnout, které údaje budou odeslány?

Ne, nemůžete. Údaje v sadě dat, které jsou odesílány pro e-Call jsou jasně definované a povinné. Když je spuštěn e-Call nebo b-Call, data jsou odeslána automaticky v obou případech. Kromě této sady dat nejsou odesílány žádné další osobní údaje.

 

 

Jak budou tato data využita? 

Údaje budou použité pro informování záchranných složek nebo týmu vyslaného na pomoc při poruše. Vaše údaje nejsou přeposílány třetím osobám.

NÁKLADY A CENY

Jak mohu získat funkce Opel Connect – Nouzové volání a Volání v případě poruchy? 

 

Zakoupením vozu s funkcemi Opel Connect – Nouzové volání a Volání v případě poruchy. Tato funkce je na přání.

 

 

 

Mohu získat Nouzové volání a Volání v případě poruchy pro svůj současný vůz? 

 

Nouzové volání a Volání v případě poruchy je v modelech Crossland X, Grandland X, Combo, Vivaro a Zafira Live od května 2019 a bude k dispozici pro všechny další nové modely. V současných modelech je tlačítko SOS pro nouzové služby pokryto službou Opel OnStar. Všechny služby OnStar budou ukončeny 31.12.2020.

 

 

 

Jsou funkce Nouzové volání a Volání v případě poruchy placené? 

 

Žádné další poplatky při využití těchto funkcí nejsou účtovány. Cena za telefonní hovor je  pokryta v zemích s dostupností služeb.

 

 

 

Kdo platí asistenční služby Roadside Assitance?

 

Pokud spadá váš vůz do doby, kdy pro něj platí asistenční služby Opel Roadside Assistance, vyšle operátor posádku s vozem zdarma. Pokud tyto služby nemáte v rámci záruky, pak je uhradíte poskytovateli asistenčních služeb.

V každém případě však za telefonní hovor do asistenčního centra neplatíte.

 

 

 

Proč je funkce Volání v nouzi nabízena jako volitelná? Četl/a jsem, že od dubna 2018 je tento prvek povinný.

 

Nová regulace EC stanovuje povinnou funkce Volání v nouzi pro vozy s typovým schválením po březnu 2018. Pokud bylo typové schválení vozu provedeno před březnem 2018, pak není tato funkce ve voze povinná. 

 

 

 

Kolik stojí Nouzové volání nebo Volání v případě poruchy?

 

Platba za tyto služby je v rámci balíčku funkcí při koupi vozidla. Žádné další poplatky pro funkčnost těchto služeb nehradíte.

Začínáme

Co mám udělat pro aktivaci služeb Nouzové volání a Volání v případě poruchy?

 

Při koupi vozidla musíte souhlasit s Obchodními podmínkami a Politikou ochrany osobních údajů a potvrdit je podpisem. Jakmile je vám vozidlo předáno, jsou služby aktivní a není potřeba žádného dalšího úkonu.

 

 

Musím se zaregistrovat, abych mohl/a využívat služby Nouzové volání a Volání v případě poruchy?

 

Ne, nemusíte se nikde registrovat pro funkčnost služeb. Při koupi vozidla potvrdíte Obchodní podmínky a Politiku ochrany osobních údajů podpisem.